ABSORBSİYONLU SOĞUTMA EĞİTİM SETİ

Soğutma tesisleri, bir soğutucunun düşük basınçta buharlaşması gerçeğinden yararlanır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde, sudaki amonyak absorpsiyonu bu düşük basıncı üretir. Soğurma süreci, bu sistemleri çalıştırmak için örneğin endüstriyel atık ısıdan veya güneş kollektörlerinden gelen termal enerji tarafından yönlendirilir. Amonyağın soğutucu olarak görev yaptığı bir amonyak-su çözeltisi örneğini alan deneysel birim. Evaporatörde sıvı amonyak buharlaşır ve ortamdaki ısıyı geri çeker. Buharlaşma basıncını düşük tutmak için, emicideki amonyak buharı su tarafından emilir. Bir sonraki adımda, emilim sürecinin durdurulmasını önlemek için amonyak yüksek konsantrasyonlu amonyak çözeltisinden kalıcı olarak çıkarılır. Bu amaçla, yüksek konsantrasyonlu amonyak çözeltisi, amonyak tekrar buharlaşana kadar bir jeneratörde ısıtılır. Son aşamada, amonyak buharı yoğunlaştırıcıda taban seviyesine kadar soğutulur, yoğunlaşır ve buharlaştırıcıya geri döndürülür. Düşük konsantrasyonlu amonyak çözeltisi, emiciye geri akar. Sistemdeki basınç farklılıklarını korumak için yardımcı gaz olarak hidrojen kullanılmaktadır.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 750X450X1200mm

• Çalışma ortamı: Amonyaklı su çözeltisi,

• Yardımcı gaz: hidrojen,

• Elektrikli ısıtıcı: 125W,

• Gaz brülörü, ayarlanabilir: propan

gazı,

• Evaporatör ısıtıcı, ayarlanabilir: 50W,

• Ölçüm aralıkları,

• sıcaklık: 4x -80… 180 ° C,

• güç: 0… 150W,

230V, 50Hz 1 faz,

230V, 60Hz 1 faz,

120V, 60Hz 1 faz.

• Absorpsiyonlu soğutma sisteminin temel

ilkesini gösterme deneyi,

• Absorpsiyonlu soğutma sistemi ve ana

bileşenleri deneyi,

• Yük altında çalışma davranışı deneyi.