BUHAR TÜRBİNİ EĞİTİM SETİ

Yüksek basınç altındaki buharın sahip olduğu termal enerjiyi, mekanik dönme enerjisine çevirmeye yarayan sistem. Genellikle bunun sonucu olarak elektrik üretilir. Buhar, yüksek bir hızla, yerleştirilmiş kanatlar içinden geçecek şekilde gönderilir. Bununla bir dönme hareketi ortaya çıkar. Buharın basınç enerjisini en verimli şekilde enerjiye dönüştürmek için Laval (yakınsak-ıraksak) lüleleri kullanılır. Bu lüle önce birden daralırken, sonra yavaş yavaş genişler. Ağızlığın özelliğinden dolayı geçen buharın basıncı kinetik enerjiye, yani hıza çevrilir. Buharın hızının yüksekliği nispetinde, buhar jetinin rastladığı engele tatbik edeceği basınç da artar. Bu, ayrıca buharın ilk yörüngesinden ayrılmasına da bağlıdır. Eğer bir mil üzerindeki kanatlar, gelen buharı hemen hemen çevre doğrultusuna çevirirse, buhar mili döndürecek çevre doğrultusunda bir kuvvet tatbik eder. 

Buharda bulunan enerjinin en verimli şekilde alınması için birbirini takip eden kademeler şeklinde çok kademeli olanları vardır. Her kademenin kanatlı kısımları aynı bir mil üzerine yerleştirilmiştir. Bu sebepten aynı hızla dönerler. Bu dönen düzene bütün olarak rotor denilir. Teorik olarak buharın bütün basıncı atmosfer basıncına tek ağızla indirilerek hıza çevrilebilir. Ancak, bu durumda milin makul bir verim sağlayabilmek için çok yüksek hızda dönmesi gerekir. Bu ise bazı teknik zorlukları getirmesi yanında büyük merkezkaç kuvvetinden dolayı makineyi harap edebilir. Enerjiyi, birbirini takip eden kademelerde kullanan türbinler çeşitli prensiplere göre inşa edilmiştir.  

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

• Sıcaklık ölçümü,

• Sistemde ölçülen sıcaklıklar dijital olarak ölçülebilir,

• Ölçülen sıcaklıklar direk akışkan temaslı ölçülebilir, 

• Sıcaklık ölçümleri PT 100 prob ile ölçülebilir, 

• Dijital veriler en az 7’’ lcd ekran üzerinden okunur, 

• Basınçlar dijital olarak ölçülür, 

• Deney cihazında tüm sıcaklar akışkan temaslıdır,

• Deney cihazında türbin devri dijital olarak ölçülebilir,

• Deney cihazında buhar genişleme acısı  20 derecedir, 

• Deney cihazında üretim gücü maksimum 1.2 KW 'tır,

• Deney cihazında türbin gövde sıcaklığı 50 derece,

• Deney cihazında buhar bacıncı maskimum 5.5 bar,

• Dijital olmak üzere 3 adet koruma önemi alınmıştır,

• Deney cihazında 6 sıcaklık bulunur,

• Deney cihazında 3 basınç transmiteri bulunur,

• Deney cihazında plakalı eşanjör bulunur,

• Türbin devri min. 3000 , max. 30,000 d/dk,

• Deney cihazının yanında en az 10 kw’lık 1 adet buhar üreteci bulunur,

• Deney cihazında güvenlik önlemi olarak basınç veya sıcaklık artısında sistemi kesmek için buhar selenoid vanası vardır, 

• Deney cihazında veriler dijital olarak ölçülebilir, ölçülen değerler bilgisayara aktarılabilir. 

• Buhar ürbin veriminin hesaplanması deneyi,

• Buhar kazan veriminin hesaplanması deneyi,

• Kondenser kapasitesinin ve veriminin bulunması deneyi,

• Türbin elektriksel gücü ile devir sayısı ilişkisi deneyi yapabilmektedir.