ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİ DENEY SETİ

Eşanjör; farklı sıcaklıktaki iki sıvının birbirine karışmadan ısı transferini mümkün kılan ısı değiştirici ekipmanlara verilen genel addır. Farklı eşanjör tiplerinin çalışma prensibi temel olarak aynıdır; sıcaklığı daha yüksek olan sıvının sahip olduğu ısıyı öncelikle ısı transfer yüzeyinde toplayarak (plaka/boru), bu ısıyı aynı plaka veya borunun diğer yüzeyi ile temas etmekte olan düşük sıcaklıktaki diğer sıvıya aktarmaktır. Böylelikle sıvılardan birisi ısı kazanırken sıcaklığı artarken, diğeri ısı kaybına uğradığı için sıcaklığı düşmektedir. Deney seti, eşanjörlerin çalışması sırasında işlev ve davranışlarının gözlemlenebilmesi ve böylelikle; sıcaklık eğrilerinin çizilmesi, paralel akış işleminde, karşı akış işleminde, ortalama ısı transfer katsayısının hesaplanmasına olanak sağlar.

1.     Cihazın gövdesi alüminyum profilden yapılmış olacaktır, tekerlekli yapıda kolayca hareket ettirilebilir olacaktır.  

2.     Cihaz bünyesinde 4 farklı ısı değiştiricisi olacaktır.  

3.     Her bir ısı değişim noktasındaki değişimler, ısı sensörleri ve termometreler ile kontrol edilecektir. 

4.     Cihaz, farklı ısı değiştirici tiplerine göre kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanmasına uygun yapıda üretilecektir.  

5.     Deney verilerinin takibi için dokunmatik LCD ekran bulunacaktır. 

6.     Ayrıca bilgisayar kontrollü olacak ve USB bilgisayar bağlantısı da bulunacaktır. 

7.     Cihaz kılıfı ile teslim edilecektir, deney föyü ve devre şeması da ürünle verilecektir.  

8.     5 yıl satıcı firma tarafından garantili olacaktır ve 10 yıl süreyle servis imkanı sağlanabilir olacaktır. 

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

• 40x40 sigma alüminyum profil gövde

• Dört milimetre alüminyum matrisli kompozit panel gövde.

• Deney seti ön panelinde setin işletiminde kullanılan parçaların bağlatın şeması.

• Mobilize hareketli yapı.

• Acil durum butonu 220V AC ve 4 amper

• TTR enerji kablosu (3X0.75mm) 3m uzunluğunda.

• Kaçak akım koruma anahtarı 220V AC ve koruma akımı 30mA

• 6A sigorta

• Topraklama hattı

• Ana şalter 220V AC, çalışma akımı 20A

• Elektrik tesisatı kablo kanallı

• 220V AC ve 4A akım değerlerine sahip start seçici anahtar.

• Dijital ekran üstünden veri okuma.

• Sıvı temaslı sıcaklık sensörü.

• PPRC su tesisatı.

• Farklı tip ısı değiştirici karşılaştırma.

• Paralel ve çapraz akış imkanı.

• Yüzey boyu (Shell and tube) ısı değiştirici.

• İç içe borulu (co-axial) ısı değiştirici.

• Fanlı serpantin (Fan-coil) ısı değitirici.

• Plakalı ısı değiştirici 1 adet düz akışlı.

• Sıcak su hattı ve soğut su hattı olmak üzere 2 adet rotametre tipi debimetre.

• 1500W su ısıtıcı ünite.

• Tank su tahiye vanası.

• Sıcak su akış için 1 adet kontrol vanası.

• Soğuk su akış için 1 adet kontrol vanası.

• Eğitim setinde farklı ısı değişticilere bağlanabilmesi için sıcak ve soğuk taraarda 4 adet esnek hortum

bağlantısı ve paralel veya çapraz akış oluşturmak için 4 adet küresel vana.

• 4 noktadan sıcaklık ölçümü

• 2 noktadan bağıl nem ölçümü

• Sıcaklık nem sönörü

• Sirkülasyon pompası 2mSS basma yüksekliği

• Ayarlanabilir yüksek sıcaklık limiti

• Fanlı serpantin hava giriş çıkış sıcaklığı ve nemi ölçmek için 2 adet sıcaklık nem sensörü.

• Sistem kablo ve aksesuarlar.

• Devre şeması

• Türkçe deney föyü.

• Fanlı serpantin (fan-coil) tipi ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Paralel akışlı iç içe borulu ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Çapraz akışlı 1 iç içe borulu ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Paralel yüzey ve boru tipi ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Çapraz akışlı yüzey ve boru tipi ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Paralel akışlı plakalı ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi

• Çapraz akışlı plakalı ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması deneyi