DALGA ENERJİSİ EĞİTİM SETİ

Dalga enerjisi, denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalgaların itici hareketinden elde edilen bir enerji türüdür. Dalga sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dalganın enerjisinde, rüzgarların su yüzeyinde ve suyun derinliklerinde yarattığı rüzgarların yarattığı basınç bir kaynak olarak kullanılır.   Bu eğitim setinde dalganın yükekliği’ne ve dalga boyu ile elektirik enerjisinin farklılık gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Dalganın oluşumundan kaynaklanan basınç gözlemlenebilir. Bu sayede hangi basınçta elektirik enerjisi’nin ne kadar arttığını gözleyebiliriz. Farklı Yüzey Şekilleri kullanılarak Dalga tankı, farklı kıyı savunması kombinasyonlarının ve dalga ve gelgit koşullarının, taşma ve sel riski potansiyelini nasıl etkilediğini gösterir. - Fırtına dalgalanması sırasında plaj - Dikey ve kıvrımlı deniz duvarları - Kademeli ve eğimli kaplamalar - Kaya zırhı - Batık kıyıya yakın dalgakıran  

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 5000X600X1500mm

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz 

• Start - Stop - Acil durdurma butonları.

• Kaçak akım ve sigorta korumalı.

• Panel üzeri temel genel blok şemalı

• Pompa 

• Ventüri 

• Orifis

•5 metre uzunluğunda dalga kanalı 

• Lineer cetvel 

• 7”LCD dokunmatik ekran 

•PLC 

•40 lt tanklar 

•Türbin tipi debimetre 

•200 litre tank 

• Sütunlu manometre 

• Farklı genlik ve frekansta dalga üretimi 

• Küresel vana 

• Su yükseklik ölçüm sensörü 

• Fark basınç sensörleri 

•Kanal açı ayar mekanizması 

• Su tahliye drenajı 

•Fark basınç sensörleri 

• Beş adet farklı yüzey şekillerine sahip şamandıraların enerji verim hesabı

 • Kıyı kenarlarında sel riski üzerindeki etkisini gösteren farklı yüzey şekilleri

• Dalga boyunun dalga enerjisi ile ilişkisi 

• Dalga boyunun ölçüm deneyi 

• Dalga boyu basınç ilişkisi 

• Debi hesabı deneyi 

• Şalter’s Duck modül deneyi 

• Pelamis modül deneyi 

• Farklı ağırlıklar ile suyun kaldırma kuvvetinin şamandıraya etkisi 

• Farklı dalga tiplerinin incelenmesi 

• Konik kanal enerji modülü deneyi 

• Salınımlı su kanalı enerji modülü deneyi