DEPREM SİMÜLATÖRÜ

Deprem simülatörü ve sarsma tablası, deprem mühendisliği eğitiminin bir parçasıdır. İnşaat mühendisliği eğitimi alan mühendis adaylarına, yapı dinamiği ve deprem mühendisliği ile ilgili bir takım kavramların öğretilmesinde, sarsma tablası deneyleri çok etkili bir araçtır. Tasarlanan Sarsma tablasının tahrik ünitesi, değişken hızlı,  DCelektrik motorundan oluşmaktadır. Sarsma tablası 80 kg kapasitelidir. İmal edilen sistem, farklı zemin yapılarının karşılaştırılmasını  ve incelenmesini amaçlar. İki farklı temel yapısına sahip binaların deprem anında verdikleri tepkilere ile bina temel yapısının karşılaştırma imkanı sunar.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

Farklı toprak yapılarının incelenme,

Farklı temel tiplerinin karşılaştırılması,

Farklı frekansta oluşan depremlerin tahribat gücünün incelenmesi.