KAYNAMA VE YOĞUŞMA ISI TRANSFERİ DENEY SETİ

Mühendislik uygulamalarında, oldukça yüksek ısı akılarıyla karakterize edilen kaynama ve yoğuşma işlemleriyle karşılaşılmaktadır. Örneğin kapalı devre bir güç çevriminde, basınçlı su önce bir buhar kazanında buhara dönüştürülür. Daha sonra, bir türbinde genişletilip yoğuşturucuda tekrar sıvı hale dönüştürülür ve bu halden de çevrime devam etmek üzere buhar kazanına pompalanır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinin ana elemanlarından olan buharlaştırıcılar ve yoğuşturucular, içerisinde kaynama ve yoğuşmada ısı transferinin gerçekleştiği diğer tipik örnekler olarak verilebilir. Yine günümüzde, gelişmiş elektronik cihazların ısıl performanslarının iyileştirilmesinde, yüksek ısı taşınımı yeteneği nedeniyle kaynama işleminden yararlanılmaktadır. Bu tür sistemlerin akılcı bir şekilde tasarlanabilmesi için faz değişimi işlemlerinin iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Eğitim setimiz ile izotermal değişim, aynı zamanda sabit hacimde gerçekleşir. Şeffaf tanklar, durum değişikliğinin gözlemlenmesini sağlar. Test gazı olarak hava kullanılır. Solda konumlandırılan ilk tankta, hava geçirmez şekilde kapatılmış hava hacmi, bir kompresör ve hidrolik yağ kullanılarak azaltılır veya arttırılır. Bu, izotermal bir durum değişikliği ile sonuçlanır. Kompresör aynı zamanda bir vakum pompası olarak da çalışabilir. Değişiklikler yavaşça meydana gelirse, durum değişikliği neredeyse sabit bir sıcaklıkta gerçekleşir. Sağda konumlandırılan ikinci tankta, kontrollü bir elektrikli ısıtıcı ile test gazının sıcaklığı artırılarak ortaya çıkan basınç artışı ölçülür. Kapalı gazın hacmi sabit kalır. Sıcaklıklar, basınçlar ve hacimler elektronik olarak ölçülür, dijital olarak görüntülenir ve işlenmek üzere bir bilgisayara aktarılır. 

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 850X600X1300mm 

• Kompresör, 

• Vakum pompası, 

• Valf, 

• Sıcaklık kontrollü ısıtıcı, 

• Sıcaklık sensörü, 

• Basınç sensörü, 

• Şeffaf tank, 

• Dijital gösterge. 

• Gazlardaki durum değişikliklerinin yasalarını deneysel olarak göstermek izotermal durum değişikliği, 

• Boyle-Mariotte yasası halin izokorik değişimi, GayLussac'ın 2. Yasası