MODÜLER EŞANJÖR BESLEME ÜNİTESİ DENEY SETİ

Modüler eşanjör besleme ünitesinde faklı eşanjörlerin verimlerini ve çalışma prensiplerini göstermektedir. Bu eğitim setinde su giriş çıkışlarının sıcaklıklarını ve debilerinin ölçümü yapılmaktadır. Temelinde iki akışkan arasında ısı transferi yapılmasını sağlayan bir araçtır. Eşanjörün ayırt edici özelliği ise sıvı ya da gaz halindeki bu iki akışkanın arasında gerçekleşen ısı transferini maddelerin birbirlerine karışmasını engelleyerek yapmasıdır. Genellikle eşanjörlerin içinde kullanılan plaka ya da başka ısı transfer yüzeyleri hem akışkanları birbirinden ayırır hem de ısının bir akışkandan diğerine aktarılmasını sağlar.  

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 1100x680x590mm 

• Tank, 

• Isıtıcı, 

• Pompa, 

• 6 sıcaklık 2 akış hız sensörü, 

• Besleme ünitesi. 

• Sıcaklık eğrilerini çizme, 

• Ortalama ısı transfer katsayısını belirleme, 

• Farklı ısı türlerinin karşılaştırılması.