REYNOLDS EĞİTİM SETİ

Reynolds bu deneyi borunun değişik noktalardaki kesitlerine uygulamış ve bu kısımlarda renkli suya ait akım iplikçiğinin bozulmadığını akışın birbirine düz ve paralel doğrular boyunca aktığını görmüştür. Akışkanın akım hızı arttırıldığında, hızın belirli bir değerinden sonra renkli suya ait akım iplikçiğinin ortadan kalktığı ve bütün su kütlesinin renklendiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle yüksek akış hızlarında, suyu meydana getiren parçacıklar borunun ekseni boyunca birbirine paralel hareket etmeyip, boru içerisinde radyal doğrultuda da hareket etmeye başlar ve böylece tam bir karışma (yani türbülans) meydana gelir. Akımın bu şekilde bir tipten diğerine değiştiği andaki sıvı akım hızı “kritik hız” olarak adlandırılır. Reynolds daha sonra yaptığı deneylerde bu iki tip akış şeklinin meydana geliş şartlarını incelemiş ve kritik hızın; boru çapına, akışkanın akış hızına, yoğunluğuna ve mutlak (dinamik) viskozitesine bağlı olduğunu bulmuş ve bu 4 faktörün bir şekilde gruplandırılabileceğini göstermiştir. Reynolds sayısı akışkanlar mekaniği açışından büyük bir önem taşır ve mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 450x450x1200mm

• 40x40 sigma alüminyum profil gövde

• Dört milimetre alüminyum matrisli kompozit panel gövde.

• Deney seti ön panelinde setin işletiminde kullanılan parçaların bağlatın şeması.

• Mobilize hareketli yapı.

• Su tesisatı PVC boru.

• Eğitim seti dikey tip.

• Eğitim setinde akışkan renklendirici ilave enjektörü.

• Eğitim seti çıkışında debi ayar vanası.

• Akışkan giriş ve çıkışı hızlı bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

• Eğitim seti üzerinde sirkülasyon pompası.

• 2 adet şeffaf hacimsel tank.

• Tank üzerinde hacim skalası.

• Akışkan renklendirici için renklendirici sıvı girişi.

• Deney boru iç çapı 12mm

• Deney boru dış çapı 16mm

• Deney görselleştirme borusu boyu 500mm

• Boya haznesi kapasitesi 100ml

• Laminer ve türbülanslı akış görselleştirme.

• Renkli sıvı, mini kürsel vana ile düzenleme.

• Eğitim seti gövdesi paslanmaz malzeme imal edilmiştir.

• Vida ve tüm metalik parçalar paslanmaz yapıdadır.

• Sistem tüm kablo ve aksesuarlar.

• Türkçe deney föyü.

• Laminar akış görselleştirme deneyi.

• Geçiş bölgesi görselleştirme deneyi.

• Türbülanslı akış görselleştirme deneyi.