SIVILARDA ISI İLETİMİ DENEY SETİ

Isı iletimi, ısı transferinin üç temel yolundan biridir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, ısı daima yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine aktarılır. İki silindir, deneysel birimin ana bileşenini oluşturur; su soğutmalı bir dış silindirde bulunan elektrikle ısıtılan bir iç silindir. İki silindir arasında eşmerkezli dairesel bir boşluk vardır. Bu halka şeklindeki boşluk, incelenen sıvı ile doldurulur. Isı iletimi, iç silindirden sıvı yoluyla dış silindire doğru gerçekleşir. Dar halka şeklindeki boşluk, konvektif bir ısı akışının oluşumunu önler ve nispeten geniş bir geçiş alanına izin verirken aynı zamanda homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar. Deney ünitesi, dairesel boşluğun içinde ve dışında sıcaklık sensörleri ile donatılmıştır. Su, yağ, hava veya karbon dioksit gibi farklı akışkanlar için termal iletkenlikler deneylerde yapılabilir. 

CİHAZ ÖLÇÜLERİ:

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 670X300X400mm

• Isıtıcı,

• Isıtma gücü: 350W,

• Sıcaklık sınırlaması: 95 ° Cis,

• Isı transfer alanı: 74,39cm 2,

• Halka şeklindeki boşluk,

• Yükseklik: 0,4mm,

• Ortalama çap: 29,6 mm,

• İç silindir,

• Kütle: 0,11kg,

• Özgül ısı kapasitesi: 890J / kg * K,

• Ölçüm aralıkları,

• Sıcaklık: 2x 0… 325 ° C,

• Isıtma gücü: 0… 450W,

• Gazlarda ve sıvılarda sabit ısı iletimi deneyi,

• Akışkanların ısıl direncini belirleme deneyi,

• Farklı sıcaklıklarda farklı akışkanlar için termal iletkenliklerin belirlenmesi,

• Sıvılarda geçici ısı iletimi;

• Isıtma ve soğutma sırasında geçici durumları yorumlama,

• Blok kapasite modeli ile geçici ısı iletimine giriş deneyi .