TEMEL SOĞUTMA ARIZA EĞİTİM SETİ

Temel soğutma çevriminin yapısı ve çalışmasının anlaşılması, çeşitli bileşenlerin işlevinin incelenmesi,muhtemel arızalar hakkında eğitim verilebilmesi için tasarlanmıştır.Sanal arızalar verilebilmektedir. 

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 1300X800X1200mm

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz

• Temel soğutma sorun giderme sistemini

gösteren sade yapı.

• Analog ve sayısal Alçak ve Yüksek basınç

göstergeleri

• Gaz geçişinin izlenebileceği gözetleme camı

• Sıcaklık ve basınç değerlerinin

gözlemlenebildiği dijital ekran

• Start - Stop - Acil durdurma butonları.

• Kaçak akım ve sigorta korumalı.

• Panel üzeri temel soğutma genel blok şemalı

Manometreler.

• Hermetik kompresör, Evaparatör ve Kondanser

• Kılcal boru.

• Termostatik genleşme valf.

• Otomatik genleşme valf ve her yol için

solenoid valf.

• Soğutma Teorisinin ve Çevriminin İncelenmesi

• Basınç-Sıcaklık İlişkisinin İncelenmesi

• Basınç anahtarlarının ayarlanması

• Ekovat Çalışma Suresinin Çalışmaya Etkisi

• Kondanserin Önemi

• Akış kontrolü olarak kılcal borunun kullanılması

• Akış Kontrolü Olarak Otomatik Genleşme Valfının

Kullanılması

• Akış Kontrolü Olarak Termostatik Genleşme Valfının

Kullanılması