TEMEL SOĞUTMA EĞİTİM SETİ

Temel soğutma çevriminin yapısı ve çalışmasının anlaşılması, çeşitli bileşenlerin işlevinin incelenmesi,muhtemel arızalar hakkında eğitim verilebilmesi için tasarlanmıştır.Sanal arızalar verilebilmektedir.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 1000X600X1500mm

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz

• Temel soğutma sorun giderme sistemini

gösteren sade yapı.

• Analog ve sayısal Alçak ve Yüksek basınç

göstergeleri

• Tüm sistemin incelenmesini ve

gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass

yapı.

• Gaz geçişinin izlenebileceği gözetleme camı

• Sıcaklık ve basınç değerlerinin

gözlemlenebildiği dijital ekran

• Start - Stop - Acil durdurma butonları.

• Kaçak akım ve sigorta korumalı.

• Panel üzeri temel soğutma genel blok şemalı

Manometreler.

• Hermetik kompresör, Evaparatör ve

Kondanser

• Kılcal boru.

• Termostatik genleşme valf.

• Otomatik genleşme valf ve her yol için

solenoid valf.

Soğutma sisteminindeki sıcaklık ve basınç ilişkisi deneyi

• Soğutma kontrolü olarak kılcak borunun kullanması

• Soğutma kontrolü termostatik genleşme vanasının

kullanılması

• Soğutma kontrolü olarak otomatik genleşme valfinin

kullanılması deneyi

• Basma basıncının artması deneyi

• Basınç anahtarlarının ayarlanması deneyi