VENTURİMETRE EĞİTİM SETİ

Bernoulli prensibi, bir sıvının akış hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi tanımlar. Hızdaki bir artış, akan bir sıvıda statik basınçta bir azalmaya yol açar ve bunun tersi de geçerlidir. Sıvının toplam basıncı sabit kalır. Bernoulli denklemi, akış enerjisinin korunumu ilkesi olarak da bilinir.Hidrolik tank ile modüler çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Deney ünitesi, toplam basıncı ölçmek için şeffaf bir Venturi nozulu ve hareketli bir Pitot tüpü içeren bir boru bölümü içerir. Pitot tüpü, eksenel olarak yer değiştirdiği Venturi nozulunun içinde bulunur. Pitot tüpünün konumu, Venturi nozulun şeffaf ön panelinden gözlemlenebilir.Venturi nozulu, statik basınçları belirlemek için basınç ölçüm noktaları ile donatılmıştır. Basınçlar altı borulu manometrede görüntülenir. Toplam basınç, Pitot tüpü ile ölçülür ve başka bir tek tüplü manometrede görüntülenir.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 1150X700X1200mm

• Venturi nozulu,

• A: 84… 338 mm 2,

• Girişteki açı: 10,5 ° çıkıştaki açı: 4 °,

• Pitot tüpü,

• Hareketli aralık: 0… 200 mm,

• Ø 4mm,

• Borular ve boru bağlantıları: PVC,

• Ölçüm aralıkları,

• Basınç: 0 … 290 mmWC (statik basınç),

• Basınç: 0… 370 mmWC (toplam basınç).

• Iraksak / yakınsak boru akışında enerji dönüşümü

deneyi,

• Basınç eğrisini bir Venturi memesinde kaydetme deneyi,

• Venturi memesinde hız eğrisinin kaydedilmesi deneyi,

• Akış katsayısının belirlenmesi deneyi,

• Sürtünme etkilerini tanıma deneyi.