VORTEKS EĞİTİM SETİ

Modüler Vorteks akışkan dinamiğinde bir girdap, yeterince büyük hız gradyanlarının neden olduğu bir akışkanın dairesel bir akışıdır. Uygulamada, su bir havuzdan bir boruya aktığında veya farklı hızlarda iki akışkan birbiriyle karşılaştığında bu gözlemlenebilir.Deney ünitesinde nozullu şeffaf bir tank, su tahliyesinde çeşitli ekler, bir pervane ve vorteks profllerini tespit etmek için bir nokta göstergesi vardır.Serbest vorteksi oluşturmak için su, radyal olarak tanka verilir ve yavaşlamak için bir halkadan akar. Girdap, tanktan çıkan akışla yaratılır. Tahliye için çeşitli çaplarda kolayca değiştirilebilen dört adet ek parça mevcuttur.Zorlanmış bir girdap oluşturmak için su teğetsel olarak verilir. Girdap, bir su jeti tarafından tahrik edilen bir pervane aracılığıyla oluşturulur.Nokta göstergeleri, girdapların yüzey profllerini ölçmek için kullanılır. Vorteksin hızı da belirlenir.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ: 650X450X670mm

• Tank,

• Çap: 250mm,

• Yükseklik: 190mmSS,

• Su tahliyesi için 4 ek parça,

• Çap: 8, 12, 16 ve 24 mm,

• 3 kanatlı pervane,

• Dikey nokta göstergesi,

• 6 hareketli çubuk,

• Yatay nokta göstergesi,

• 2 hareketli çubuk,

• Ölçüm tüpü, hareketli,

• Yatay 0… 90 mm, dikey 70… 190 mm,

• Çap: 4mm,

• Çeşitli girdapların görselleştirilmesi deneyi,

• Özgür ve zorla girdapların araştırılması deneyi,

• Yüzey profllerinin gösterimi deneyi,

• Hız tayini deneyi.